Projecten

Onderstaand vindt u een aantal projecten waar GEJA mensen aan het werk helpt!


Schiphol is één van de meest dynamische omgevingen in Nederland. Dat vraagt ook om constante aanpassingen met betrekking tot de infrastructuur ter plaatse. Zo is onlangs de Tunnelwet veranderd. Dat betekent dat er nieuwe eisen worden gesteld aan de tunnels op Schiphol.
De aanpassingen die de komende tijd gedaan worden, zullen uitgevoerd worden door Vialis. Het doel is "tunnels waar veiligheid voorop staat, een vlotte doorstroom bij incidenten en een goed bereikbaar Schiphol." (bron: schiphol.nl)
Vialis heeft met opdrachtgever Schiphol afgesproken dat op project Tunnelveiligheid Schiphol mensen de kans moeten krijgen om weer aan het werk te komen. Samen met GEJA is geinventariseerd hoe op een succesvolle manier diverse functies ingevuld kunnen worden. Op dit moment is er al een viertal medewerkers gestart in functies als administratief medewerker, assistent infra, vergunningencoordinator en medewerker toegangscontrole. De komende tijd gaan er nog meer vacatures volgen.


Gemeente Tilburg heeft BAM FM de opdracht gegund om het onderhoud te verzorgen van een 160 gemeentelijke panden. Bij dit onderhoud wordt ook Social Return ingezet. Zodoende heeft BAM FM contact gezocht met GEJA om de krachten te bundelen en concreet een aantal vacatures in te gaan vullen. Via het Werkgevers Servicepunt Tilburg zijn er geschikte kandidaten gevonden voor functies als servicetimmerman, onderhoudsmonteur installatietechniek, technisch administratief medewerker en servicedeskmedewerker. Deze enthousiaste werkzoekenden starten binnenkort met een nieuwe job!


Vital, een combinatie van Volkerwessels bedrijven, gaat met GEJA samenwerken op de Amstelveenlijn. De opdrachtgever Stadsregio Amsterdam wil het volgende bereiken met de vernieuwde Amstelveenlijn: men wil de Amstelveenlijn veiliger, sneller, betrouwbaarder en comfortabeler maken (Bron: amstelveenlijn.nl). 

"Amstelveen en Amsterdam Zuid zijn druk en populair. Heel veel mensen wonen, werken en studeren er. En er is nog steeds groei: meer bedrijven, meer bewoners, meer studenten. Bovendien ontwikkelt de Zuidas, als modern woon- en werkgebied, zich in hoog tempo en is station Amsterdam Zuid inmiddels een van de belangrijkste en drukste stations van de regio. Het gebied moet dus goed bereikbaar zijn én blijven.  
De Amstelveenlijn speelt daar een 
belangrijke rol in."
GEJA gaat dus weer aan de slag op het Metronetwerk van Amsterdam. Net als op de Noord/Zuidlijn gaat GEJA zich inspannen om mensen via dit project aan het werk te helpen. GEJA is gestart op het project HOV Busbaan Transwijk.
"De vrije busbaan door Transwijk is onderdeel van de busbaan van Utrecht Centraal, via Papendorp naar Vleuten. 
Om de bussen een snelle doorgang te verlenen, worden twee onderdoorgangen gerealiseerd, één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. In de loop van 2019 beschikken reizigers over een netwerk van vrije bus- en trambanen waarmee zij snel en comfortabel door en naar de stad kunnen reizen."(bron: Baminfra.nl)
 
 BAM Infra heeft de verplichting om mensen uit  de doelgroep Social Return in te zetten op het  project. GEJA helpt hen om goede invulling te  geven aan de verplichting en helpt tegelijkertijd  een groep mensen aan een baan. 
 De eerste medewerkers zijn inmiddels gestart, tot grote tevredenheid van beide partijen.


Tussen Groenlo en Enschede is consortium Noaber18 druk bezig met de vernieuwing van de N18. Dit consortium bestaat uit Volkerinfra PPP en DIF. Achter de naam Noaber18 zit een verhaal: "Noaber18 is een samentrekking van ‘noaber’ en N18. Wij werken vanuit onze kernwaarde ‘noaberschap’: onze werkwijze is dichtbij, interactief en met een luisterend oor. Noaberschap (Achterhoeks en Twents) is het geheel van de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale gemeenschap. Binnen de noaberschap geldt de noaberplicht. Dit houdt de verplichting in, de noabers bij te staan in raad en daad indien dat nodig is. Noaberschap gaat over samenleven, samenwerken en voor elkaar klaar staan vanuit vertrouwen." (Bron: http://app.noaber18.nl)
De tweede helft van 2018 zou het project afgerond moeten worden. De nieuwe N18 is belangrijk voor de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat: 
"De aanleg van een 27 km lange, nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede is onderdeel van de Nieuwe Twenteroute. De N18 tussen Varsseveld en Enschede wordt namelijk vernieuwd! Deze nieuwe Twenteroute wordt een weg waarop het veiliger is om over te rijden of over te steken; waardoor minder verkeersslachtoffers vallen. De nieuwe weg gaat de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo vergroten, maar past in het mooie landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. De nieuwe Twenteroute zorgt dat Achterhoekers en Twentenaren sneller van A naar B komen; en maakt daarmee dat de regio interessant is om in te wonen, te werken en te ondernemen."
GEJA mag de komende tijd samen met Noaber18 ongeveer 15 mensen aan een baan helpen op dit mooie project. Zo geeft Noaber18 vorm aan haar Social Return verplichting, en kan zij samen GEJA iets voor de werkzoekenden in de regio betekenen.
Door o.a. BAM en VolkerWessels wordt in opdracht van Gemeente Den Haag gebouwd aan een prestigieus infraproject: de Rotterdamsebaan. Deze nieuwe verbindingsweg moet de bereikbaarheid van Den Haag vergroten."De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar door de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. Hierdoor verdeelt het verkeer van en naar de snelwegen zich beter en wordt de druk op de Utrechtsebaan minder. De stad en de regio blijven zo aantrekkelijk om er te wonen en te werken." (Bron: Denhaag.nl) 
Combinatie Rotterdamsebaan heeft de wens uitgesproken om een grote groep werkzoekenden weer een baan aan te willen bieden op dit project. GEJA is gevraagd om samen met partners als o.a. WSP Den Haag op het project de Social Return verplichting in te vullen. GEJA is hier uiteraard erg blij mee en hoopt op een succesvolle samenwerking!In IJmuiden gaat begin 2016 een groot project van start. De huidige zeesluis, de Noordersluis, is aan vervanging toe. De huidige sluis heeft bijna 100 jaar dienst gedaan, maar voldoet niet meer aan de moderne eisen. Zeeschepen worden steeds groter en de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam moet verbeterd worden.
VolkerWessels en BAM zijn de uitvoerende partijen, beide vertegenwoordigd in het consortium OpenIJ. De nieuwe zeesluis moet 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep worden. De verwachting is dat de sluis eind 2019 beschikbaar is voor de scheepvaart.

OpenIJ heeft aangegeven Social Return te willen inzetten op dit project om "duurzame uitstroom" te genereren. GEJA gaat de uitdaging aan om samen met OpenIJ werkzoekende mensen langdurig werk te bieden!Het consortium IXAS (o.a. Heijmans en Ballast Nedam) is in Amsterdam Zuidoost gestart met een groot wegenbouwproject. Zij gaat op grote schaal aan Social Return doen. GEJA is aangetrokken als partner om de juiste mensen te zoeken voor diverse vacatures. GEJA is blij en trots om onderdeel uit te maken van dit project en mensen weer mag helpen om succesvol terug te keren op de arbeidsmarkt. 

"Het project A9 Gaasperdammerweg betreft een uitbreiding van 2 x 2 rijstroken plus twee spitsstroken naar 2 x 5 rijstroken plus een wisselstrook. Tussen rivier de Gaasp en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht komt de A9 in een landtunnel. De lengte bedraagt drie kilometer, waarmee het de langste landtunnel van Nederland wordt. Op het dak van de tunnel komt een groot park." (Bron: www.rijkswaterstaat.nl)


Zoals al eerder aangekondigd in het nieuws is GEJA een samenwerking aangegaan met Dura Vermeer. De vruchten van deze samenwerking beginnen zich te manifesteren; op diverse locaties in Amsterdam en regio Haaglanden verzorgt GEJA de invulling Social Return. Zo werken wij onder andere op project Rijswijk Buiten, het nieuwe Vierde Gymnasium Amsterdam en de vernieuwing van de wijk Jeruzalem in Amsterdam. Wanneer u op de namen van de hierboven genoemde projecten klikt, vindt u meer informatie.In Zaanstad werd gebouwd aan een nieuwe Penitentiaire Inrichting (PI). De nieuwe PI moest de verouderde detentiecapaciteit in de regio gaan vervangen. De bouw werd gerealiseerd door het consortium Pi2, een samenwerking tussen Ballast Nedam en Imtech. GEJA is als Social Return partner ook betrokken geweest bij dit project, waar een groep mensen weer kon terugkeren op de arbeidsmarkt.


Sinds begin 2015 is de bouw van een nieuwe tunnel in Amsterdam begonnen: de Spaarndammertunnel. Deze moet de Houthaven en de Spaarndammerbuurt met elkaar gaan verbinden. Dit werk wordt gemaakt door Max Bögl, een Duitse aannemer. GEJA werkt met deze partij samen om op dit mooie project aan Social Return te doen. Zo voorziet dit project in werk voor een groep Amsterdammers met een arbeidsachterstand.
GEJA levert bovendien personeel op het project Parkeergarage Boerenwetering in Amsterdam. Dit werk wordt uitgevoerd door combinatie Stadlander V.O.F., waarin Max Bögl en VBK vertegenwoordigd zijn. 


‚ÄčIn de omgeving van Kampen is de bouwcombinatie Isala Delta (Boskalis en van Hattum en Blankevoort) aan een bijzonder project begonnen. De provincie Overijssel heeft aan Isala Delta de opdracht gegeven voor het uitvoeren van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Het 
project maakt deel uit van het ruim dertig maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om het 
Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. 
GEJA Werkprojecten is aan dit project verbonden als Social Return partner. Wij zijn blij dat Isala Delta door deze samenwerking kansen biedt voor werkzoekenden om weer aan de slag te gaan. 


 
Aan de Laan van Spartaan in Amsterdam werkte bouwbedrijf UBA aan een groot woongebouw. In dit gebouw zijn 26 eengezins-woningen en 160 appartementen gerealiseerd. UBA heeft ervoor gekozen om een deel van de werkzaamheden in te vullen met mensen met een  arbeidsachterstand. Zo leverde dit project werkgelegenheid op voor een groep Amsterdammers die via GEJA bij UBA werden gedetacheerd in het kader van Social Return.
 

GEJA is werkzaam op een groot infraproject dat wordt gerealiseerd door het consortium SAAone. Tussen Diemen en Almere wordt het wegennet de komende tijd grondig aangepast. Door de samenwerking met SAAone wordt er werkgelegenheid gecreeerd voor mensen die momenteel werkzoekend zijn. Zo doet SAAone aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en bouwt GEJA aan haar missie!
"De weguitbreiding van de A1/A6 vindt plaats over een afstand van 20 kilometer. Zo krijgen de A1 en de A6 tussen knooppunt Diemen en de Hollandse Brug beiden 2x5 rijstroken. De A6 krijgt vanaf de Hollandse Brug tot en met de Hoge Ring bij Almere 4x2 rijstroken. Op het gehele traject A1/A6 komt een wisselbaan van twee rijstroken. Daarnaast komt er o.a. een aquaduct onder de Vecht bij Muiden en wordt knooppunt Muiderberg aangepast." (Bron: www.saaone.com)


Tussen Delft en Schiedam / Vlaardingen werd een nieuw stuk weg gebouwd. Over dit traject werd de A4 verlengd. 

De bouwcombinatie A4all heeft besloten om op dit project aan Social Return te doen. Dat betekent dat tientallen mensen zijn 

ingestroomd op het project en uit de uitkering zijn gekomen. Deze mensen waren werkzaam in functies als o.a. handyman, bouwopruimer, lastenpikker, administratief medewerker en landmeter. 

 

In Amsterdam wordt hard gewerkt aan de afbouw van de NoordZuidlijn.Op dit mooie project is ook een groep mensen te werk gesteld in het kader van Social Return. Zowel voor als achter de schermen maken zij deel uit van dit project dat straks Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid met elkaar moet verbinden.