In juli is het project A4all (zie hier) te Schiedam officieel tot een einde gekomen voor GEJA. Een mooi project, waar 45 mensen via GEJA aan de slag zijn geweest. A4all is echt een succes te noemen, ook vanwege het feit dat bijna 50% van de mensen die voor Social Return zijn ingezet ook zijn doorgestroomd naar een andere baan.

A4all: hartelijk bedankt voor de opdracht en de mooie samenwerking! Ook Gemeente Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen bedankt voor jullie hulp bij de selectie van kandidaten!