De grote groep statushouders die deelgenomen hebben aan het Werk Ontwikkel Traject bij Vital zijn allen geslaagd. Dit is tekenend voor deze gemotiveerde groep nieuwe Nederlanders die graag iets willen terug doen voor het land dat hen heeft opgenomen toen ze voortvluchtig waren. Het was een feest om met hen het 3 maanden traject te volbrengen, ze waren altijd aanwezig, kwamen op de fiets en ook op tijd. Geen wonder dat GEJA en VITAL trots zijn op deze bijzondere mensen. Wil je meer weten of gebruik maken van onze ervaring contact ons via de website www.gejagroep.nl/contact