GEJA voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen en is hiervoor erkend met het PSO-certificaat!

Onlangs hebben wij het PSO-Trede 3+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat bij ons in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen. Daarmee levert GEJA op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door) ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.