GEJA is sinds begin 2016 betrokken bij een belangrijk initiatief: Talent voor Amsterdam (TvA). Binnen TvA werkt een aantal partners samen om jonge Amsterdammers succesvol aan het werk te helpen.
Om dit te realiseren richten de partners zich op 4 pijlers: werken, leren, wonen en support. De kracht van TvA is dat iedere partner zich richt op zijn eigen pijler. Niet weer opnieuw het wiel uitvinden dus, maar ieder werkt vanuit zijn eigen kracht samen in TvA.
GEJA is als werkgever aangesloten en wil op diverse bouw- en infraprojecten deze jongeren een kans geven!

Zie ook https://www.talentvooramsterdam.nl/ voor meer informatie.