Over ons

De schakel tussen werk en werknemer

Het doel van GEJA

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een populaire term. Niet in de laatste plaats omdat MVO tegenwoordig ook beloond wordt. In de aanbestedingsfase van grote bouw- en infraprojecten levert dit steeds vaker concreet voordeel op voor de aannemer.

GEJA doet niet anders dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen mensen met een arbeidsachterstand een kans geven op de arbeidsmarkt. Wij nemen zelf mensen vanuit een uitkeringssituatie in dienst en detacheert hen aan diverse grote bouw- en infrabedrijven. 

Onze Missie

Het bieden van werk aan mensen met een arbeidsachterstand en bijdragen aan een duurzame uitstroom naar regulier werk.

%

Betrouwbaar

Jaar ervaring

%

Duurzame uitstroom

Persoonlijke begeleiding

Mensen met een arbeidsachterstand hebben vaak extra begeleiding nodig na het vinden van werk. Ten eerste Soms zijn er problemen in de privésfeer die opgelost moeten worden om een terugval in werkloosheid te voorkomen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld schuldenproblematiek of het organiseren van kinderopvang.

Scholing

Er is vaak een kenniskloof tussen de werkzoekende enerzijds, en de arbeidsmarkt anderzijds. GEJA wil haar werknemers helpen om tijdens hun dienstverband cursussen te volgen binnen of buiten hun vakgebied. Ook worden er diverse instrumenten ingezet (o.a. een Persoonlijk Ontwikkelingsplan of POP) om in kaart te brengen welk vakgebied hij/zij geïnteresseerd is waarin de werknemer zich nog verder wil ontwikkelen. Uit de POP kan ook een specifieke scholingsbehoefte naar voren komen.

Nazorg

Aan het eind van het dienstverband bij GEJA is het niet de bedoeling dat een werknemer zonder werk komt te zitten. Daarom wordt al in de laatste fase van het dienstverband gestart met een nazorgtraject. Waar nodig ondersteunt GEJA in het updaten van CV’s, het opstellen van een aanbevelingsbrief en het afgeven van een getuigschrift. Bovendien wordt de werknemer gestimuleerd om na te denken over hun carrière “na GEJA” en actief te solliciteren. Tenslotte komt het ook geregeld voor dat werknemers van GEJA kosteloos overgenomen worden door de bedrijven waar zij gedetacheerd werden.

Onze werkwijze

  1.      U zit in de aanbestedingsfase van een opdacht met Social Return. Hier schuift GEJA bij u aan.
  2.      U heeft de aanbesteding gewonnen.
  3.      GEJA gaat op zoek naar geschikte kandidaten.
  4.      Kandidaten worden voorgesteld en gaan aan de slag.
  5.      GEJA neemt de kandidaten in dienst en verzorgt de begeleiding.
  6.      GEJA rapporteert periodiek de uren en bedragen die u in Social Return investeert.

Klaar om te beginnen met social return?

Onze partners