PRIVACYVERKLARING GEJA WERKPROJECTEN

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GEJA Werkprojecten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van GEJA Werkprojecten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan GEJA Werkprojecten verstrekt. 

GEJA Werkprojecten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM GEJA WERKPROJECTEN GEGEVENS NODIG HEEFT

GEJA Werkprojecten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan GEJA Werkprojecten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG GEJA WERKPROJECTEN GEGEVENS BEWAART

GEJA Werkprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

GEJA Werkprojecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van GEJA Werkprojecten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. GEJA Werkprojecten gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

GEJA Werkprojecten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van GEJA Werkprojecten bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rappor-
ten over de Website aan GEJA Werkprojecten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. GEJA Werkprojecten heeft hier geen invloed op.
GEJA Werkprojecten heeft Google geen toestemming gegeven om via GEJA Werkprojecten
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@gejagroep.nl
GEJA Werkprojecten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

GEJA Werkprojecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GEJA Werkprojecten maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GEJA Werkprojecten
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GEJA Werkprojecten op via
administratie@gejagroep.nl.

www.gejagroep.nl is een website van GEJA Werkprojecten is
als volgt te bereiken:

Post- & Vestigingsadres: Doctor Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28095429
Telefoon: 0348-820397
E-mailadres: info@gejagroep.nl