Afgelopen week is Matthijs Hoogendoorn gestart, als HR-manager.
Hij gaat al onze personele aangelegenheden begeleiden c.q. aansturen.

Wij zijn blij met Matthijs in ons team en wensen hem heel veel succes!