Schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving.
Helaas kampt ook een aantal van onze medewerkers hiermee.

Tijdens de intakegesprekken inventariseren we dit zoveel
mogelijk, want zodra de medewerker in dienst treedt, volgen (indien van toepassing) al spoedig de brieven van de gerechtsdeurwaarders.

We ondervinden veel onwetendheid en schaamte hierover.
En dat is heel begrijpelijk!
Toch, door het bespreekbaar te maken, kunnen we ze in veel gevallen helpen en vooral: ontzorgen.

Zo nemen we direct contact op met de betreffende partij(en) om een betalingsregeling te treffen.
Hierdoor kan in veel gevallen een loonbeslag (met alle bijkomende kosten) voorkomen worden.

Gaandeweg het dienstverband wordt de schuld lager en in veel gevallen zelfs helemaal afgelost.
En daarmee helpen we onze medewerkers niet alleen met de terugkeer in het arbeidsproces, maar ook op financieel gebied.
Voor veel mensen is dit een nieuwe start!