Statushouders: enthousiast & gemotiveerd

De berichtgeving in de media is duidelijk: de bouwsector ondervindt moeilijkheden om voldoende en geschikt personeel te vinden. De ervaring van GEJA is echter dat het loont om hiervoor te investeren in statushouders: hiermee krijg je goede werknemers. In samenwerking met het Werkgevers Service Punt Amsterdam verzorgen wij leer/werktrajecten, zodat men:

  • De Nederlandse taal voldoende beheerst;
  • Een VCA-diploma haalt;
  • Juiste vaardigheden aanleert.

Onze ervaring leert dat statushouders enthousiast, gemotiveerd en loyaal aan het bedrijf zijn waarvoor zij werken. Zij kunnen binnen 1 maand (de duur van een leertraject) al heel veel nuttig werk doen en meer dan de helft van hen krijgt vervolgens een arbeidscontract.

Door hen aan werk te helpen wordt het eenvoudiger om te integreren en dat is een mooie ontwikkeling voor hen persoonlijk, maar ook voor de maatschappij.

Wij zeggen: de statushouders bij GEJA willen écht werken!

Voor het bedrijf een nieuwe werknemer, voor hen een nieuwe toekomst.