Op de werkvloer

NEN-4400

9/05/2014

GEJA Werkprojecten is een onderneming die door Stichting Normering Arbeid recentelijk NEN-4400 gecertificeerd is. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan alle eisen voor het beschikbaar stellen van arbeidskrachten en aannemers,

Deze eisen zijn o.a.: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffing, omzetbelasting, get administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Nieuws

Bouwblokkenmethode

Bouwblokkenmethode

Social return effectief geïmplementeerd met de bouwblokkenmethode Bij aanbestedingstrajecten komt u vaak de term 'bouwblokkenmethode' tegen als het gaat om social return. Deze methode biedt een gestructureerde en flexibele aanpak om maatschappelijke waarde te creëren,...

Lees meer