Op de werkvloer

Bouwblokkenmethode

26/05/2024


Social return effectief geïmplementeerd met de bouwblokkenmethode

Bij aanbestedingstrajecten komt u vaak de term ‘bouwblokkenmethode’ tegen als het gaat om social return. Deze methode biedt een gestructureerde en flexibele aanpak om maatschappelijke waarde te creëren, door gebruik te maken van een keuzetabel of blokkenschema. Hierin wordt aangegeven met welke uitkeringsgroepen en activiteiten u Social Return kunt realiseren en welke inspanningswaarde daaraan is toegekend. Zo ontstaat de naam ‘bouwblokkenmethode’ waarmee effectief social return kan worden ingezet. Lees in dit blog meer over de bouwblokkenmethode.

Wat is de bouwblokkenmethode?

De bouwblokkenmethode is een strategische aanpak die wordt gebruikt in aanbestedingstrajecten om invulling te geven aan Social Return on Investment (SROI). Deze methode helpt organisaties bij het samenstellen van een pakket van maatschappelijke waarde, met als doel om sociale impact te creëren door middel van diverse activiteiten en het inzetten van verschillende doelgroepen.

In de aanbestedingsteksten komt u vaak de term bouwblokkenmethode tegen, vooral in het kader van Social Return. Deze methode wordt gepresenteerd in de vorm van een keuzetabel of blokkenschema. Hierin wordt aangegeven met welke uitkeringsgroepen en activiteiten u aan Social Return kunt voldoen en welke inspanningswaarde daaraan is toegekend. Samen met de opdrachtgever kunt u afspreken welke uitkeringsgroepen u inzet om uw Social Return-invulling op te bouwen, vandaar de naam ‘bouwblokkenmethode’.

De SROI-doelgroep

De bouwblokkenmethode omvat verschillende SROI-doelgroepen, aangevuld met alternatieve invullingsmogelijkheden. Denk hierbij aan uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties. Door deze diversiteit aan doelgroepen kunt u een op maat gemaakt pakket samenstellen dat past bij de behoeften van uw organisatie en de eisen van de aanbesteding. Bij GEJA werken we met kandidaten binnen de SROI-doelgroep en geloven we dat iedereen talent heeft.

Het in dienst nemen van mensen uit de SROI-doelgroep wordt soms gezien als een last, waarbij men denkt aan extra kosten en inspanningen. Bij GEJA zijn we het hier niet mee eens. Als werkgever kunt u juist profiteren van diverse regelingen en voorzieningen, waardoor het aannemen van een werknemer uit de SROI-doelgroep geen extra kosten met zich meebrengt. Deze ondersteuningen kunnen de integratie en inzet van SROI-doelgroepmedewerkers juist vergemakkelijken en financieel voordelig maken voor uw organisatie.

Alternatieve invulling en maatwerk sroi

Naast het aannemen van mensen uit de SROI-doelgroep zijn er andere manieren om Social Return in te vullen. U kunt bijvoorbeeld bijdragen aan de mobiliteit van werklozen, producten inkopen die inclusief zijn vervaardigd, of activiteiten uitvoeren die bijdragen aan inclusie. Dit wordt alternatieve invulling of maatwerk genoemd. Voorbeelden zijn het inkopen van producten bij sociale ondernemingen, het geven van gastcolleges, en deelname aan MVO-activiteiten. Deze aanpak biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om op diverse manieren bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Bekijk hier ook een aantal van onze projecten of charity invullingen.

De inspanningswaarde

Elk bouwblok binnen de methode heeft een toegewezen inspanningswaarde. Dit is een waardebepaling die de inspanning vertegenwoordigt die nodig is om een kandidaat uit een uitkeringsgroep te plaatsen op de arbeidsmarkt. De inspanningswaarde is geen directe weergave van de kosten, maar een fictief bedrag dat in mindering mag worden gebracht als u iemand uit de betreffende SROI-doelgroep (tijdelijk) in dienst neemt. Deze waarde is gebaseerd op de afstand van een kandidaat tot de arbeidsmarkt en de geschatte inspanning die nodig is om hen te plaatsen.

bouwblokkenmethode social return

veranderingen in de inspanningswaarden

Door veranderingen in de markt en politieke besluiten kunnen de inspanningswaarden binnen het bouwblokkenmodel worden aangepast. Deze aanpassingen worden doorgevoerd in nieuwe aanbestedingen, wat kan betekenen dat de bedragen per aanbesteding variëren. Het is daarom belangrijk om bij elke nieuwe aanbesteding de actuele bouwblokken en inspanningswaarden te controleren.

SROI-paragraaf en aanbestedingen

Bij overheidsaanbestedingen wordt vaak een SROI-paragraaf opgenomen. Hierin vraagt de opdrachtgever aan de leverancier om een deel van het aanbestedingsbedrag om te zetten in maatschappelijke meerwaarde (Social Return On Investment). Voor veel leveranciers kan dit een uitdaging zijn, aangezien de gevraagde maatschappelijke activiteiten niet altijd tot de corebusiness behoren. De bouwblokkenmethode biedt hier een oplossing door een toegankelijke en transparante waardebepaling te bieden.

Ook kan je alvast in de tender fase een sociale paragraaf indienen. Hiermee toon je aan dat je meer sociale impact wil genereren en krijg je een hogere EMVI-score. Dit is economisch de meest voordelige inschrijving. Hoe hoger deze score, hoe eerder je een project gegund krijgt. Mocht je in de tender-fase hierover willen sparren dan kan je Martijn van der Hoeven bereiken op: +316 30991599

Voordelen van de bouwblokkenmethode

De bouwblokkenmethode stelt leveranciers in staat om een pakket van maatschappelijke waarde samen te stellen dat voldoet aan de Social Return-verplichtingen. Door de verschillende keuzemogelijkheden kan de SROI op een manier worden ingevuld die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de leverancier. Of het nu gaat om het aannemen van mensen uit de SROI-doelgroep of om een alternatieve invulling, de bouwblokkenmethode biedt flexibiliteit en maatwerk. Graag helpt GEJA jou hierbij.

Beleid per gemeente

Sinds de invoering van social return bij aanbestedingen is er veel veranderd. Het eerste doel is om banen te creëren voor mensen, die nu geen werk hebben. Iedere gemeente mag een ander beleid hierop nahouden. Dit maakt het voor ondernemers moeilijk om door alle verschillende eisen invulling hieraan te geven. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het niet altijd even makkelijk om invulling via banen te geven of is er juist meer capaciteit en begeleiding nodig om iemand aan het werkt te krijgen én vooral ook te houden (denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek). Zo kan je bij veel gemeentes ook sociaal inkopen. Indirecte bied je dan een kans voor iemand, zodat je als nog impact maakt.

sociaal inkopen via geja

Bij GEJA slaan we die 2 vliegen in één klap. De meeste impact maak je wanneer iemand een baan heeft. Om duurzaam aan de slag te blijven is het daarom goed dat een projectcoördinator of jobcoach van GEJA samen optrekt met de medewerkers en zoveel mogelijk randvoorwaardelijkheden helpt op te lossen. Wij zijn bijvoorbeeld sociale ondernemer van Amsterdam en de metropoolregio Haaglanden en Rijnmond. Je kan dus ook bij GEJA sociaal inkopen. Daarmee zijn onze facturen volledig op te voeren in WIZZR.

Heeft uw bedrijf een opdracht van de gemeente met een special return verplichting? Maak dan samen met GEJA sociale impact door het creëren van banen of leerwerkplekken voor werkzoekenden die moeilijk aan werk komen. GEJA kan jou goed ondersteunen bij dit proces. Wij hebben veel geschikte kandidaten waarmee een invulling aan social return kan worden gegeven. Bent u klaar om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Dan bent u bij GEJA aan het juiste adres. Neem eens contact op, we helpen u graag!

Nieuws

Lees hier meer over het invullen van Social return

Lees hier meer over het invullen van Social return

We leven in een tijdperk waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt. In 2010 is een incentive in het leven geroepen om bij grotere aanbestedingen Social Return verplichtingen in het contract op te nemen. Dit was toen een noodzakelijk...

Lees meer