Op de werkvloer

Sociale paragraaf: maak kennis met social return in bedrijven

5/06/2024

In de wereld van inkoop- en aanbestedingstrajecten is de term “Social Return” niet langer een randvoorwaarde, maar eerder een krachtige tool voor maatschappelijke verandering en duurzaam verantwoord ondernemen. Het concept, ook bekend als de ‘sociale paragraaf’, draait niet alleen om winst, maar ook om het creëren van waarde voor de samenleving als geheel. Voor bedrijven die serieus kijken naar hun sociale verantwoordelijkheid, is de sociale paragraaf een essentieel instrument in het bouwen van een inclusievere en duurzamere toekomst.

wat is de sociale paragraaf?

Wat is de sociale paragraaf? Dit staat ook wel bekend als de ‘Social Return Paragraaf’, en vormt een integraal onderdeel van inkoop- en aanbestedingstrajecten waarbij de focus ligt op het bevorderen van maatschappelijke impact. En dat is in deze tijd belangrijker dan ooit tevoren. Social Return on Investment (Social Return) betekent: ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen. Het doel van Social Return is om, naast financieel rendement, ook sociale winst te behalen.

In de offertedocumenten en contracten van dergelijke trajecten wordt specifiek aandacht besteed aan Social Return. Opdrachtnemers kunnen zelfs worden verzocht om een sociale paragraaf op te nemen in hun voorstel, waarin zij gedetailleerde informatie verstrekken over hun bijdrage aan sociale doelen. De sociale paragraaf is een onderdeel van de participatiewet.

invulling sociale paragraaf

Hoe kan je invulling geven aan de sociale paragraaf? Dat kan op meerdere manieren. Deze paragraaf biedt namelijk inzicht in verschillende aspecten, zoals het aantal mensen dat profiteert van het project of de activiteit, de financiële waarde van de maatschappelijke impact, en de duurzaamheid van het project. Daarnaast wordt vaak beschreven hoe het project of de activiteit aansluit bij het beleid van de betrokken organisaties of overheden, en hoe het bijdraagt aan hun maatschappelijke doelen. In de praktijk betekent dit dat opdrachtgevers van leveranciers verlangen dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het creëren van extra werk- of leerplekken, bij voorkeur voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de bouwblokkenmethode.

doel van de sociale paragraaf

Het doel van de sociale paragraaf is om de maatschappelijke impact van een project of activiteit helder te presenteren en de waarde ervan te benadrukken. Op die manier kan deze paragraaf dienen als een instrument om de effecten van het project of de activiteit te communiceren naar belangrijke stakeholders, waaronder werkgevers, opdrachtgevers, beleidsmakers, financiers en andere betrokkenen.

Het uiteindelijke doel van de sociale paragraaf is tweeledig: ten eerste, het bieden van inzicht in de maatschappelijke impact van een project of activiteit en ten tweede, het benadrukken van de waarde ervan voor de samenleving als geheel. Door deze paragraaf op te nemen, kunnen bedrijven de effecten van hun inspanningen aantonen aan belanghebbenden zoals werkgevers, opdrachtgevers, beleidsmakers en financiers.

Om het uit te drukken wordt een cijfer gegeven. Dit heet de EMVI-score  en dit is “economisch de meest voordelige inschrijving”. Het kan dus betekenen dat je bij een aanbesteding niet de scherpste prijs hebt geoffreerd, maar dat je door een goede “EMVI-score” het project toch gegund krijgt. Wist je dat EMVI-specialist zelfs een officiële functie in een bedrijf is? Er zijn veel vacatures met de functies zoals: EMVI-specialist of EMVI-manager, EMVI-coördinator, EMVI-schrijver.

Male worker at a factory

aanbestedingen binnen de sociale paragraaf

Bij de meeste aanbesteding wordt door de opdrachtgever aangegeven of er Social Return van toepassing is voor het project. Dit kan dus een vast percentage zijn, maar je kan dus ook een beter plan indienden door zelf een sociale paragraaf toe te voegen aan je plan. Je creëert een bepaalde waarde voor de maatschappij. Werkgelegenheid bieden telt zwaar mee. Naast dat mensen uit hun sociale isolement komen, bespaar je voor de gemeente uitkering. 5 mensen op jouw project daarmee creëer je werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van bepalingen die van toepassing zijn op de opdrachtnemer/leverancier:

  1. Door in te schrijven op deze aanbesteding verplicht de inschrijver zich, bij gunning, om minimaal 2% van de totale opdrachtwaarde (excl. BTW) met een maximum van €300.000,- per opdracht aan Social Return te besteden.
  2. De opdrachtgever kan naast deze minimumeis ook een hoger percentage (maximaal 5%) aan Social Return verplichten als subgunningscriterium.
  3. Als Social Return als subgunningscriterium wordt opgenomen, blijkt dit uit het aanbestedingsdocument dat de gunningscriteria beschrijft.
  4. Het geoffreerde percentage Social Return is bepalend voor de minimale jaarwaarde van de Social Return verplichting.

Bij het opnemen van Social Return als subgunningscriterium, kan de opdrachtgever een Plan van Aanpak vragen en punten toekennen op basis van de offertes. Inschrijvers kunnen dan een hoger percentage dan de minimale 2% bieden, wat in hun voordeel kan werken bij de gunning.

Je kan er ook voor kiezen om al in de tender fase een sociale paragraaf in te dienen. Zo toon je aan dat je meer sociale impact wil genereren. Hiermee krijg je een hogere EMVI-score (economisch de meest voordelige inschrijving). Hoe hoger deze score, hoe eerder je een project gegund krijgt.

Mocht je in de tender-fase meer informatie hierover willen dan kan je Martijn van der Hoeven bereiken op: +316 30991599

de voordelen van een sociale paragraaf

Voor bedrijven biedt het opnemen van een sociale paragraaf aanzienlijke voordelen. Allereerst kan het helpen bij het verbeteren van de reputatie en het imago van het bedrijf door te laten zien dat het zich inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast kan het bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van werknemers, aangezien veel mensen graag voor een bedrijf werken dat zich inzet voor sociale doelen.

Bovendien kan het een concurrentievoordeel opleveren bij het binnenhalen van contracten, aangezien steeds meer opdrachtgevers waarde hechten aan sociale impact. Maatschappelijk ondernemen wordt een steeds belangijker aspect – hier kan je van profiteren.

Two happy smiling men working together on a new business project at a workplace

geja helpt jou bij de invulling van de sociale paragraaf

Bij GEJA kunnen wij je helpen bij de invulling van de sociale paragraaf. We bieden werkgelegenheid voor de SROI-doelgroep. Dit zijn gemotiveerde mensen die graag willen werken maar die om een reden een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Graag geven we juist deze mensen een kans. Met de sociale paragraaf kan jij als bedrijf het verschil maken en een win-winsituatie creëren voor zowel werkgever als werknemer. Ga voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met social return.

Nieuws

Bouwblokkenmethode

Bouwblokkenmethode

Social return effectief geïmplementeerd met de bouwblokkenmethode Bij aanbestedingstrajecten komt u vaak de term 'bouwblokkenmethode' tegen als het gaat om social return. Deze methode biedt een gestructureerde en flexibele aanpak om maatschappelijke waarde te creëren,...

Lees meer
Lees hier meer over het invullen van Social return

Lees hier meer over het invullen van Social return

We leven in een tijdperk waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt. In 2010 is een incentive in het leven geroepen om bij grotere aanbestedingen Social Return verplichtingen in het contract op te nemen. Dit was toen een noodzakelijk...

Lees meer