Op de werkvloer

EMVI-score: De sleutel tot succesvolle aanbestedingen bij social return

16/06/2024

Wat is een EMVI-score?

EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dit concept is geïntroduceerd binnen het aanbestedingsproces om niet alleen de prijs, maar ook kwalitatieve criteria mee te laten wegen bij de gunning van opdrachten. Het doel van EMVI is om de beste waarde voor belastinggeld te realiseren door rekening te houden met diverse aspecten zoals kwaliteit, duurzaamheid en innovativiteit. Met EMVI wordt de gunning bepaald op basis van een verhouding tussen prijs en kwaliteit, waardoor niet altijd de laagste prijs wint, maar de inschrijving met de beste overall waarde. Deze score is bij SROI projecten dus ontzettend belangrijk.

EMVI als standaard gunningscriterium

Sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012, die in 2013 van kracht werd, is EMVI de norm voor alle aanbestedingen. Deze verandering had als doel om het mkb meer kansen te bieden en om ervoor te zorgen dat belastinggeld niet alleen op basis van financiële parameters wordt besteed, maar dat kwaliteit ook een significante rol speelt.

De term EMVI wordt nu als overkoepelende term gebruikt voor alle gunningscriteria, waaronder de laagste prijs, de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV), en het criterium laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (levenscycluskosten).

De EMVI scoretabel

Om objectief te bepalen welke inschrijving de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is, wordt de EMVI scoretabel gebruikt. In deze tabel worden punten toegekend op basis van vooraf vastgestelde criteria. Dit zijn de subgunningscriteria. Door deze tabel goed te bestuderen, kan een inschrijver bepalen waar de meeste punten op gescoord kunnen worden.

Een voorbeeld van een EMVI scoretabel:


Criteria
WegingInschrijving AInschrijving BInschrijving C
Prijs50%807090
Kwaliteit30%908085
Duurzaamheid20%857580
Totale EMVI Score857588


In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe verschillende criteria worden gewogen en samengevoegd tot een EMVI-score. Wil je hier meer informatie over? Neem dan eens contact met ons op en vraag naar Martijn van der Hoeven. Je kan hem bereiken op: +316 30991599.

EMVI plan

Een EMVI plan is een document dat je als inschrijver indient bij de aanbestedende dienst. In dit plan beschrijf je hoe je aan de gestelde subgunningscriteria voldoet. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens jouw EMVI plan op de mate waarin je voldoet aan deze criteria. De door jou behaalde punten op de kwaliteitscriteria worden gecombineerd met de door jou ingediende prijs, wat resulteert in jouw EMVI-score.

waarom je nooit een oud emvi plan moet gebruiken

Een klassieke valkuil is om een oud EMVI plan te hergebruiken – doe dit niet. De inhoud van een EMVI plan wordt bepaald door de specifieke uitvraag van de aanbestedende dienst. Daarom is elk EMVI plan uniek, het kost wat tijd maar het levert meer op dan je denkt. Wat bij een eerdere SROI aanbesteding goed scoorde, kan bij een andere heel anders uitpakken. Ieder EMVI plan moet exact antwoord geven op de vragen van de subgunningscriteria volgens de voor die aanbesteding relevante scoretabel. Sommigen doen dit door middel van de bouwblokkenmethode.

Tips voor winnende EMVI plannen

 1. Lees de aanbestedingsleidraad grondig:
  Analyseer alle tekeningen en het bestek.

 2. Maak een overzicht van de puntenverdeling:
  Vergelijk de criteria in waarde.

 3. Beantwoord criteria SMART:
  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

 4. Maak hapklare brokken:
  Zodat de beoordelaar gemakkelijk kan afvinken wat je gaat leveren.

 5. Gebruik visuele hulpmiddelen:
  Zoals tekeningen, organogrammen, grafieken en foto’s.

 6. Laat je plan vormgeven door een professional:
  Dit zorgt voor een aantrekkelijke en duidelijke presentatie.

Meer informatie over EMVI-plannen

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen bij het optimaliseren van je EMVI-score en het vormgeven van een winnende tender? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.  Hoe hoger deze score, hoe eerder je een project gegund krijgt.

Mocht je in de tender-fase meer informatie hierover willen dan kan je Martijn van der Hoeven bereiken op: +316 30991599. Hij helpt je graag op weg.

Nieuws

Ontdek je talent met onze Talent Motivatie analyse (TMA)

Ontdek je talent met onze Talent Motivatie analyse (TMA)

Wist je dat er in de regio Rotterdam Rijnmond momenteel 200.000 vacatures openstaan, terwijl er ongeveer 32.000 werkzoekenden zijn? Vergelijkbaar heeft Den Haag ongeveer 21.000 werkzoekenden. En dit is zo ontzettend jammer want mensen hebben zoveel meer talent dan je...

Lees meer
Aanbestedingen overheidsdiensten goed voor 3,8 miljard.

Aanbestedingen overheidsdiensten goed voor 3,8 miljard.

Ieder jaar wordt er gepubliceerd hoeveel er wordt aanbesteed. In 2022 waren overheidsdiensten goed voor 428 aanbestedingen van bouwprojecten met een totale waarde van 3,8 miljard euro. Dit blijkt uit het jaarlijkse gunningenonderzoek van Cobouw Insights, gebaseerd op...

Lees meer